Wednesday, June 29, 2016
Text Size
Kids SornABC

SornABC for Android

SornABCSornABC for Android เป็น App แรกของทีมสอนภาษาดอทคอม ที่มุ่งพัฒนา Freeware เพิ่มส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือสำหรับครูและผู้ปกครองในระดับปฐมวัย

วันนี้พร้อมแล้วสำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่นี่เพื่อ Download

ABC eFlash Card

ABC Flash Card version 1010

Version 1010

ABC eFlash Card สำหรับเรียน ABC
... Download now!

 

แบบฝึกคัดลายมือ อักษรไทย

สอนคัดลายมือ

แบบคัดลายมือ กขค พร้อมพิมพ์
... Download now!

แบบคัดลายมือ A-Z ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

แบบคัดลายมือ A-Z ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

Version 1110

แบบคัดลายมือ A-Z ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ สำหรับฝึกคัดลายมือ
... Download now!

 

แบบฝึกเขียน A-Z ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ พร้อมเส้นนำการเขียน

Version 1110

แบบคัดลายมือ A-Z ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ พร้อมเส้นนำการเขียน
... Download now!

 

Login Form